Projekter

BAGSVÆRD

Tilbygning til enfamiliehus i Haspegårdskvartere

I forbindelse med opførelse af en tilbygning til et eksisterende hus fra 1959 har Landinspektørkontoret leveret det nødvendige projekteringsgrundlag.

Forud for projekteringen af den nye tilbygning har Landinspektørkontoret udarbejdet en situationsplan, som viser de eksisterende forhold på ejendommen. Der er foretaget opmåling af skellet og det nuværende hus. Derudover er koterne (højderne) i haven målt der, hvor den nye tilbygning skal ligge.

Opmålingen skal sikre, at arkitekten har det nødvendige og korrekte grundlag for at kunne tegne en tilbygning, der passer til det eksisterende hus. Således sikres det, at tilbygningen får den rigtige bredde, længde og højde, samt at gulvet i tilbygningen ligger i det rigtige niveau i forhold til det eksisterende gulv.

Opmålingen anvendes sammen med tegningerne af tilbygningen til kontrol af, om alle gældende bestemmelser for byggeriets placering, højde og omfang m.m. er overholdt forud for indsendelse af byggeansøgning til kommunen. Det sker ved, at landinspektøren undersøger de aktuelle bestemmelser i lokalplan, servitutter og øvrige bestemmelser i bygningsreglementet. Herved sikres det, at tilbygningen eksempelvis ikke opføres for tæt på skel eller byggelinjer.

Når ejeren modtager byggetilladelsen til byggeriet fra kommunen, kommer landinspektøren forbi ejendommen igen og foretager en afsætning af byggeriet. Afsætningen anvendes, når fundamentet til tilbygningen skal støbes. Landinspektørens afsætning sikrer, at tilbygningen opføres med den rigtige størrelse og placering, som svarer til det, arkitekten har tegnet.

“ Opmålingen skal sikre, at arkitekten har det nødvendige og korrekte grundlag for at kunne tegne en tilbygning, der passer til det eksisterende hus. Således sikres det, at tilbygningen får den rigtige bredde, længde og højde, samt at gulvet i tilbygningen ligger i det rigtige niveau i forhold til det eksisterende gulv. ”

— ULRIK THOMSEN