Skip to main content

Situationsplan og afsætning

Hvad er en situationsplan?

En situationsplan viser de eksisterende forhold for en bestemt ejendom eller et område. En situationsplan vil som regel indeholde information om:

 • Bygningers placering
 • Belægningsafgrænsninger
 • Terrænforhold (koter)
 • Teknik og så videre.

Omfanget og nøjagtighed af opmålingen og planen fastlægges i tæt samarbejde med bygherre eller dennes rådgivere.

Afsætning af byggeri

Afsætning af byggeri udføres en landinspektør for at sikre, at byggeriet placeres korrekt og lovligt på grunden. Landinspektøren kontrollerer forud for afsætningen af byggeriet, om den projekterede placeringen af byggeriet er lovlig. Det sker ved, at vi blandt andet kontrollerer byggetilladelsen, byggeriets højde, afstand til skel, overholdelse af tinglyste servitutter og byggelinjer med mere.

Afsætningen vil som hovedregel omfatte afsætning af fundamentslinjer/modullinjer. Hvis det ønskes, kan der ligeledes afsættes koter (højder). For at kunne foretage afsætningen skal vi bruge et eksemplar af bygningstegningerne samt en kopi af byggetilladelsen, hvis byggeriet kræver en sådan.

Hovedafsætning i forbindelse med byggeri

En hovedafsætning må kun udføres af praktiserende landinspektører. Hovedafsætningen indeholder landinspektørens kontrol og sikring af, om byggeriets placering på grunden er korrekt og lovlig. Landinspektøren attesterer placeringens lovlighed ved udarbejdelse af en masterafsætningsplan. I forbindelse med kontrol af byggeriet kontrolleres blandt andet:

 • Bygningstegninger
 • Byggetilladelse
 • Tinglyste servitutter
 • Byggelinjer
 • Højdegrænseplaner
 • Afstand til skel
 • Gældende plangrundlag.

Hovedafsætningen adskilles normalt fra den fysiske afsætning af punkter og linjer på ejendommen, såkaldt detailafsætning, da omfanget af disse afsætninger ofte er forskelligt, og afsætningerne ofte udføres af underentreprenørens egne landmålere. I forbindelse med hovedafsætninger etablerer landinspektøren derfor et fikspunktsnet, som kan anvendes ved detailafsætning på byggepladsen. Fikspunkterne kan derved enten anvendes af landinspektøren ved detailafsætninger eller af entreprenørens egne landmålere.

Projekteringsgrundlag

Oftest udføres situationsmåling og skelfastlæggelse forud for projektering af et nyt byggeri. Derudover udarbejdes en rapport med gennemgang af tinglyste servitutter (servitutredegørelse) og lokalplaner/kommuneplanrammer og byggelinjer, hvilket sikrer, at rammerne for byggeriet er på plads, inden projekteringen starter.

Dette sikrer mod ubehagelige overraskelser senere i forløbet, som kan forsinke eller måske forhindre det arbejde, der ønskes udført. Fastlæggelse af rammerne for projektering af nyt byggeri sikrer muligheden for at udnytte ejendommen optimalt ved byggeri.

Samtidigt sikrer fastlæggelse af rammerne forud for projekteringen, at der kun projekteres byggeri, som er muligt/lovligt at opføre på grunden. Ønskes der opført et byggeri, der ikke holder sig indenfor rammerne, sikres det i stedet, at der fra starten af er klarhed over, hvilke overskridelser der er tale om, og dermed hvilke dispensationer der vil være nødvendige i forbindelse med indhentelse af byggetilladelsen.

Kontakt os for yderligere information eller rådgivning

Har du brug for nærmere information om udarbejdelsen af en situationsplan til hus eller andet byggeri, eller har du brug for rådgivning, kan vi kontaktes på
telefon 
49 22 09 86 eller e-mail hels@landinspektorkontoret.dk.

Kontakt os og få professionel hjælp og rådgivning

Vi kan være behjælpelige i forbindelse med den digitale tinglysning. Vi kan kontaktes på telefon 49 22 09 86, ­e-mail­ hels@landinspektorkontoret.dk eller via kontaktformularen her på siden.

Kontakt os her

Udfyld formularen herunder, og send os en besked med dit spørgsmål. Ønsker du rådgivning eller hjælp til en konkret opgave, så kontakt os gerne per telefon i stedet: