Skip to main content

Ejendomsudvikling: Optimering af ejendomme

RÅDGIVNING

Forudsætningen for en optimal udnyttelse af en ejendom er en tilbundsgående forståelse for ejendomsretten og arealforvaltningen i form af matrikulære forhold, ejerlejlighedsforhold, planforhold (fysisk planlægning), bebyggelsesregulerende bestemmelser samt privat- og offentligretlige bindinger (servitutter).

Hos Landinspektørkontoret kan vi hjælpe med ejendomsudvikling, herunder med identificering og kombinering af mulighederne, således at forskellige optimeringsmodeller kan blive forelagt vores klienter, som omfatter både private og professionelle bygherrer, ejendomsudviklere og offentlige myndigheder. Vi tilbyder hjælp til ejendomsudvikling for kunder i Helsingør, Gilleje og det øvrige Nordsjælland samt i København og omegn.

Tag os med på råd fra start af

Landinspektører har et indgående og bredt kendskab på tværs af alle de regler, der knytter sig til anvendelsen og udnyttelsen af fast ejendom. Indenfor fast ejendom dækker vores viden et bredere område end nogen anden faggruppe.

I forbindelse med opstart af et projekt, kan det være værdifuldt at have en landinspektør med ved bordet i forhold til retlige bindinger på ejendommen, rådgivning om ejendomsdannelse med mere,

Analysen af ejendommens retlige bindinger kan kombineres med en situationsopmåling og en registrering af bygningernes etagearealer, således at det på et målfast kortmateriale bliver muligt at illustrere både retlige og fysiske rådighedsindskrænkninger.

Vi deltager meget gerne i indledende drøftelser, ligesom vi gerne påtager os den løbende dialog med projektets øvrige aktører. Når udviklingsprojektet er en realitet, kan vi også varetage:

  • Arbejdet i marken (afsætning, kontrolopmålinger og lignende)
  • Matrikulære ændringer
  • Opdeling i ejerlejligheder
  • Udarbejdelse af vedtægter
  • Tinglysning af servitutter

Forudsætningen for et optimalt ejendomsdesign er en tilbundsgående forståelse for ejendomsretten og arealforvaltningen i form af matrikulære forhold, ejerlejlighedsforhold, planforhold, bebyggelsesregulerende bestemmelser og privatretlige bindinger (servitutter).

Optimeringen og mulighederne ligger i kombinationen – og det kan vi være behjælpelige med.

Ejendomsrapport i forbindelse med ejendomsudvikling

Ofte udarbejdes en ejendomsrapport i forbindelse med ejendomsudvikling, som opsummerer mulighederne for udnyttelse eller optimering af en ejendom. Indholdet i vores ejendomsrapporter tilpasses den konkrete ejendom og ejerens eventuelle ønsker til ejendommens udnyttelse og gennemgang og opsummerer de gældende bestemmelser for ejendommen, samt konkluderer hvilke tiltag der eventuelt kan optimere ejendomsstrukturen.

KUN RELEVANT FOR ERHVERVSKUNDER

Dækningsafgift – kun relevant for erhvervskunder

Dækningsafgift opkræves af langt de fleste kommuner i hovedstadsområdet og Nordsjælland samt enkelte kommuner på Fyn og i Jylland som en beskatning af erhvervsejendomme.

For blandede bolig- og erhvervsejendomme er der mulighed for at få fritaget hele ejendommen for dækningsafgift, hvis ejendommen opfylder halvdelsreglen. Dette er tilfældet, hvis det vægtede bolig areal udgør en større andel end det vægtede erhvervsareal.

Denne vurdering foretages i udgangspunktet på baggrund af de arealer, der er registreret i BBR. Da BBR ofte er fejlbehæftet, kan det være hensigtsmæssigt at få arealerne verificeret ved en kontrolopmåling. Endvidere vil det i mange tilfælde være muligt at optimere på ejendommens indretning, således at halvdelsreglen kan opfyldes, og betaling af dækningsafgift kan undgås.

Kontakt os og hør mere

Står du over for et projekt i forbindelse med ejendomsudvikling, er du velkommen til at kontakte os for yderligere information enten på telefon 49 22 09 86 eller via vores
e-mail hels@landinspektorkontoret.dk.

Kontakt os og få professionel hjælp og rådgivning

Vi kan være behjælpelige i forbindelse med den digitale tinglysning. Vi kan kontaktes på telefon 49 22 09 86, ­e-mail­ hels@landinspektorkontoret.dk eller via kontaktformularen her på siden.

Kontakt os her

Udfyld formularen herunder, og send os en besked med dit spørgsmål. Ønsker du rådgivning eller hjælp til en konkret opgave, så kontakt os gerne per telefon i stedet: