Skip to main content

Ejerlejligheder

FORKLARET

Ejerlejligheder

Opdeling i ejerlejligheder og registrering af ændringer til en eksisterende ejerlejlighedsopdeling varetages, ligesom det matrikulære arbejde i Danmark, af de praktiserende landinspektører.

Landinspektørkontoret udfører følgende ydelser vedrørende ejerlejligheder:

  • Ejerlejlighedsopmåling og kontrolmålinger
  • Oprettelse af ejerlejlighedsejendomme (anmeldelse og oprettelse af ejerlejligheder)
  • Videreopdeling af eksisterende ejerlejligheder
  • Registrering af ændringer af eksisterende ejerlejligheder (f.eks. ved ombygning)
  • Nedlæggelse af ejerlejlighedsejendomme
  • Stiftelse af ejerforeninger og udarbejdelse af ejerforeningsvedtægter
  • Planlægning af strategi for ejerlejlighedsopdeling
  • Juridisk rådgivning inden for lovgrundlaget

Har du spørgsmål vedr. muligheden for opdeling i ejerlejligheder, er du naturligvis velkommen til at kontakte kontoret.

Ideelle anparter

Kan en ejendom ikke opdeles i ejerlejligheder, kan den i visse tilfælde i stedet opdeles i ideelle anparter. Mulighederne for opdeling i ideelle anparter er dog begrænsede, og vi anbefaler derfor, at du kontakter os omkring denne mulighed.

Udarbejdes der ikke en ejerforeningsvedtægt gælder ’normalvedtægten’, der er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ejerforeningsvedtægter

En ejerforeningsvedtægt er en aftale mellem lejlighedsejerne, der bl.a. kan fastsætte bestemmelser om foreningens ledelse, regnskabsaflæggelse og revision, anvendelse af ejendommens fællesarealer, udgiftsfordeling og generalforsamling.

Ejerforeningsvedtægten tinglyses på samtlige ejerlejligheder, og den enkelte ejer er således forpligtet til at efterleve denne. Vedtægter tinglyses som regel ligeledes pantstiftende, som sikkerhed for betalingen af fællesudgifter.

Landinspektørkontoret anbefaler, at der i forbindelse med en ejerlejlighedsopdeling ligeledes udarbejdes en ejerforeningsvedtægt, der er særligt tilpasset den enkelte ejendom, ligesom det anbefales, at vedtægten gennemgås og eventuelt opdateres, hvis der foretages videreopdeling af de enkelte lejligheder.

Udarbejdes der ikke en ejerforeningsvedtægt gælder ’normalvedtægten’, der er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

LOVGIVNING

Ny ejerlejlighedslov 2020

I sommeren 2020 trådte en ny ejerlejlighedslov i kraft. Den nye lov giver mulighed for at opdele bygninger og ejendomme i ejerlejligheder, som ikke tidligere kunne opdeles. Det gælder bl.a. bygninger med blandet bolig og erhverv – kontakt os for nærmere oplysninger om de nye bestemmelser.

Oprettelse og ændring af ejerlejligheder

Som udgangspunkt kan ejendomme, der er opført efter 1. juli 1966, opdeles i ejerlejligheder. Ældre ejendomme kan dog, hvis visse betingelser er opfyldt, ofte ligeledes opdeles i ejerlejligheder.

Oprettelsen af en ejerlejlighedsejendom omfatter en fysisk opmåling af de enkelte lejligheders størrelse og placering, udarbejdelse af ejerlejlighedskort for hver enkelt lejlighed samt udarbejdelse af selve anmeldelsesdokumentet. Opdelingen i ejerlejligheder kan i nogen tilfælde med fordel ske allerede på projektstadiet. Dette giver mulighed for at tinglyse foreløbige skøder på de enkelte lejligheder og belåne dem inden byggeriet er færdigopført.

Landinspektørkontoret kan udover at gennemføre og registrere opdelinger og ændringer på ejerlejligheder også yde rådgivning omkring hvornår i byggeprocessen ejerlejlighedsopdelingen bør gennemføres.

Opdelingen i ejerlejligheder kan i nogen tilfælde med fordel ske allerede på projektstadiet.

Kontakt os og få professionel hjælp og rådgivning

Vi kan være behjælpelige i forbindelse med den digitale tinglysning. Vi kan kontaktes på telefon 49 22 09 86, ­e-mail­ hels@landinspektorkontoret.dk eller via kontaktformularen her på siden.

Kontakt os her

Udfyld formularen herunder, og send os en besked med dit spørgsmål. Ønsker du rådgivning eller hjælp til en konkret opgave, så kontakt os gerne per telefon i stedet: