ERHVERV

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Landinspektørkontoret har gennem mere end 130 år været involveret i mange forskelligartede projekter og er derfor en solid samarbejdspartner inden for alle typer bygge- og anlægsprojekter. Et samarbejde med os betyder dels en optimal varetagelse af det tekniske arbejde på byggepladsen og dels en sikring af byggeriets overensstemmelse med gældende lovgivning, den fysiske planlægning og de tinglyste servitutter – men også en sikring af optimering af byggeriets arealer.

Et af vores kompetenceområder er arealberegninger og optimering af arealerne i byggerier via vores store erfaring med at forvalte areallovgivningen, som vi har stor viden om.

Vores brede faglige kompetenceprofil betyder, at du som professionel rådgiver med Landinspektørkontoret som sparringspartner er sikret et optimalt fundament for et fremtidigt projekt. Vi besidder en specifik viden om alle plan-, bygge- og ejendomsretlige forhold og har gennem vores daglige arbejde opnået en stor forståelse for samspillet mellem de involverede aktører, som eksempelvis offentlige myndigheder, ejendomsudviklere, arkitekter, ingeniører, ejendomsmæglere, advokater, entreprenører m.fl.

Du kan læse mere om de forskellige ydelser, der er relevante for dig, herunder:

ETAGEAREALER

Har du styr på din ejendoms korrekte arealer? Nej? Læs mere, og lad os hjælpe dig

EJERLEJLIGHEDER

Skal din ejendom opdeles i ejerlejligheder eller skal du ændre på udformningen af eksisterende lejligheder?

MATRIKULÆRE SAGER

Ændringer af skel mellem ejendomme: udstykning, arealoverførsel, sammenlægning eller ejendomsberigtigelse

SKEL

Fastlæggelse og afsætning af skel mellem ejendomme.

BYGGERI OG ANLÆG

Sikring af korrekt projekteringsgrundlag samt afsætning og attestering af byggerier

EJENDOMSUDVIKLING

Hvordan optimeres strukturen eller udnyttelsen af din ejendom?

TINGLYSNING

Sikring af rettigheder ved tinglysning

LEDNINGER

Opmåling eller sikring og tinglysning af ledninger

FYSISK PLANLÆGNING

Kræver dit projekt udarbejdelse af lokalplan?

ERHVERV

Ejerlejligheder

Som udgangspunkt kan ejendomme, der er opført efter 1. juli 1966, opdeles i ejerlejligheder. Ældre ejendomme kan dog, hvis visse betingelser er opfyldt, ofte ligeledes opdeles i ejerlejligheder. Kontakt os og hør om mulighederne.

LÆS MERE