Skip to main content

Etagearealer

FORKLARET

BBR-areal: Få en korrekt opmåling af boligarealet

Etageareal, 311-areal, enhedsareal, lejeareal, boligareal, BBR-areal og bruttoareal er blot nogle af de begreber, der findes og bruges, når man snakker om størrelsen på boliger eller erhvervsenheder og bygninger.

Der opstår ofte stor usikkerhed om, hvad det korrekte areal er på en bolig, og hvad dette areal helt præcist indeholder. En boligs eller bygnings areal har naturligvis stor indflydelse på boligens pris. Derfor er det vigtigt at være bekendt med det korrekte BBR-areal, hvis man er i gang med et boligkøb.

Hos Landinspektørkontoret er vi eksperter i arealer og i de forskellige begreber og beregningsmetoder, både i forhold til hvilke arealer, der skal anvendes i hvilke sammenhænge, og i fastlæggelsen af den korrekte størrelse. Vi foretager BBR areal-opmåling for både privatpersoner, erhverv og myndigheder i blandt andet Helsingør, Gilleleje og det øvrige Nordsjælland samt i Københavns-området.

Hvad er BBR-areal?

”BBR” står for ”Bygnings- og Bolig-Registret”. BBR indeholder oplysninger på to niveauer:

  1. Oplysninger om bygninger
  2. Oplysninger om enhederne i bygningerne.

Ofte henviser begrebet ’BBR-areal’ til bruttoarealet, altså boligarealet inkl. vægge og med andel i fælles adgangsarealer. Et BBR-areal bliver opgjort inkl. hele ydervæggen og halvdelen af væggen mod andre boliger i et vandret plan i gulvniveau – altså er det boligens areal i sin helhed.

FUNDAMENTALE OPGØRELSER

3 overordnede arealbegreber

For opgørelse af arealer findes der tre fundamentale opgørelser, som er vigtige at skelne mellem:

  1. Opgørelse i forhold til Bygningsreglementet (BR-areal)
  2. Opgørelse i forhold til Lov om Ejerlejligheder (’tinglyst areal’)
  3. Opgørelse af bygningens lejearealer i henhold til ”Bekendtgørelse om beregning af arealet af boliger eller erhvervslokaler” (Bek. nr. 311 af 27.06.1983).

En landinspektør kan gennemføre kontrollerende opmåling og beregning af BBR-arealet i forbindelse med køb og salg eller byggeri af ejendomme. Arealerne er væsentlige i forbindelse med fastsættelse af værdi og købesummer, men også i forbindelse udnyttelse af byggeretten.

Arealerne spiller ligeledes en stor rolle ved fastlæggelsen af beskatning og lejeniveau, hvis du for eksempel skal leje eller udleje en lejlighed. BBR-arealet har helt generelt en stor indflydelse på boligpriserne.

Det er ikke blot vigtigt at være bekendt med boligens BBR-areal ved et boligkøb – som boligejer er du nemlig ansvarlig for, at BBR er opdateret med de nuværende forhold i din bolig. Så er det længe siden, du købte din bolig, og fik du ikke kontrolleret BBR-arealet i den forbindelse, er det en god idé at gøre det nu – også hvis du var bekendt med boligens BBR-areal, men har foretaget forandringer i boligen. Erfaringen viser, at ældre registreringer i BBR desværre ofte er forbundet med fejl.

Hvis der er tale om en udlejningsejendom, gennemføres der i tillæg hertil tillige en opmåling og beregning af det lejebærende areal, idet dette areal netop fastlægger værdien af den løbende indtægt og derfor også værdien ved eventuelt videresalg. Det er ofte set, at de faktiske arealer er langt større end de registrerede.

Kontakt os for yderligere information om BBR-oplysninger

Har du nogle spørgsmål vedrørende dit BBR-areal, eller har du brug for yderligere information, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på telefon 49 22 09 86 eller
e-mail hels@landinspektorkontoret.dk.

Kontakt os og få professionel hjælp og rådgivning

Vi kan være behjælpelige i forbindelse med den digitale tinglysning. Vi kan kontaktes på telefon 49 22 09 86, ­e-mail­ hels@landinspektorkontoret.dk eller via kontaktformularen her på siden.

Kontakt os her

Udfyld formularen herunder, og send os en besked med dit spørgsmål. Ønsker du rådgivning eller hjælp til en konkret opgave, så kontakt os gerne per telefon i stedet: