FORKLARET

Sikring & tinglysning af ledninger

For at sikre ledninger i jorden, som er beliggende på en anden mands grund, skal der tinglyses i servitut. Ledningers placering og beståen bør sikres ved tinglysning. Hvis ledningen ikke skal ligge som gæst iht. det ulovbestemte gæsteprincip, er det vigtigt, at indholdet i servitutten udformes efter gældende bestemmelser.

Landinspektørkontoret har stor erfaring med at foretage denne type tinglysninger, hvad enten der er indgået frivillig aftale med grundejeren, eller tinglysningen foretages som følge af ekspropriation.

LEDNINGER

Ledningsregistrering

Landinspektørkontoret foretager indmåling af alle typer ledninger, det være sig kloak, fjernvarme, vand, el eller andet. Indmålingen kan efter ønske omfatte samlinger, afgreninger, tekniske installationer, terrænforhold omkring ledningen, og hvad ledningsejeren ellers måtte ønske. Indmålingen kan leveres digitalt eller analogt efter ønske.