Skip to main content

Projekter

Nordbro

Det gamle DSB-areal ved Nørrebro station

På det gamle DSB-areal ved Nørrebro station og Mjølnerparken har Danica Pension i samarbejde med bl.a. Arkitema Architects, KPC og Landinspektørkontoret af 1884 opført seks punkthuse og et 100 meter højt tårn i 29 etager under navnet Nordbro. Nordbro stod færdig i 2019 og løb op i ca. 1 mia. kr. Der er indrettet i alt ca. 500 studieboliger med plads til ca. 700 studerende, og selve Nordbrotårnet er et iøjnefaldende vartegn med en imponerende udsigt ud over byen og med offentlig adgang.

Landinspektørkontoret af 1884 har udført arbejde og rådgivning for både Danica Pension og deres rådgivere under hele projektet. I projekteringsstadiet var det bl.a. nødvendigt at fastlægge skel og terræn samt at redegøre for de bebyggelsesregulerende bestemmelser. Undervejs skulle der etableres fikspunktsnet, og der skulle foretages kontrolmålinger af byggeriets placering, højdeforhold og arealer. Og i slutfasen skulle der tinglyses mere end 500 ejerlejligheder og indberettes BBR- og leje-arealer.

https://nordbro.dk/