PRIVAT

Hvordan kan vi hjælpe med dit projekt?

Det kan for en privat grundejer godt virke overvældende, at der inden for fast ejendom findes så mange love og regler. Hos Landinspektørkontoret ser vi det som vores fornemmeste opgave at sikre vores kunder en fyldestgørende vejledning, en korrekt rådgivning og en optimal løsningsmodel.

Skal der eksempelvis etableres et nyt hegn mellem to naboer, er det som udgangspunkt altid en god idé at kontakte landinspektøren for fastlæggelse af skellet. Det giver begge parter en sikkerhed for, at forholdene er i orden. Vi kan tillige rådgive om hegnslovens bestemmelser og foreslå løsningsmuligheder ved uoverensstemmelser.

Ved opførelse af ny- eller tilbygninger anbefales det, at der dels udarbejdes et projekteringsgrundlag med angivelse af skel, terrænforhold, eksisterende bygninger m.v., og dels foretages en undersøgelse af de tinglyste servitutter og offentlige bindinger (f.eks. byggelinjer, lokalplaner m.v.). Såfremt byggeriet kræver byggetilladelse, stiller kommunen typisk krav om en Byggelinje- og servitutattest som dokumentation for byggeriets placering og udformning, og det kan vi selvfølgelig hjælpe dig med.

Du kan læse mere om de forskellige ydelser, der er relevante for dig, herunder:

ETAGEAREALER

Har du styr på din ejendoms korrekte arealer? Nej? Læs mere, og lad os hjælpe dig

EJERLEJLIGHEDER

Skal din ejendom opdeles i ejerlejligheder, eller skal du ændre på udformningen af eksisterende lejligheder?

MATRIKULÆRE SAGER

Ændringer af skel mellem ejendomme: udstykning, arealoverførsel, sammenlægning eller ejendomsberigtigelse

SKEL

Fastlæggelse og afsætning af skel mellem ejendomme

PRIVAT BYGGERI

Skal du bygge nyt eller skal du bygge til? Ja? Læs mere, og lad os hjælpe dig

EJENDOMSUDVIKLING

Hvordan optimeres strukturen eller udnyttelsen af din ejendom?

TINGLYSNING

Sikring af rettigheder ved tinglysning

PRIVAT

Skal du bygge nyt?

Eller bygge til måske? Så får du sandsynligvis brug for en landinspektør én eller flere gange i processen. Læs mere omkring hvornår og hvorfor, og lad os hjælpe dig godt i mål.

LÆS MERE