Skip to main content

Projekter

KONGENS LYNGBY

BaseCamp Skovbrynet

Arbejde ifm. projektering og opførelse af prisbelønnet byggeri med ca. 750 studieboliger. Byggeriet har vundet flere priser, herunder for arkitekturen. Ønsket om en spændende bygningsform og et samtidigt ønske om at udnytte ejendommen optimalt, har stillet store krav til bl.a. arealberegningerne for bygningen.

I tæt samarbejde med bygherre og arkitekt har Landinspektørkontoret løbende assistereret med beregning af etagearealer og rådgivning om beregningsregler. Undervejs i projekteringsfasen har der være flere justeringer af arealberegningerne p.g.a. projektændringer, i hvilken forbindelse Landinspektørkontoret har hjulpet med at sikre udnyttelse af byggeretten, samtidigt med at den ikke måtte overskrides.

I dag er byggeriet færdigt og taget i brug, og Landinspektørkontoret har overstået kontrolmåling af det færdige byggeri — og kan med glæde konstatere, at byggeriet er opført som projekteret, og at alle arealer derfor er som forventet.

“ Vi kan med glæde konstatere, at byggeriet er opført som projekteret, og at alle arealer derfor er som forventet. ”

— SØREN AMDI JENSEN