Ejerlejligheder

Ideelle anparter

Kan en ejendom ikke opdeles i ejerlejligheder, kan den i visse tilfælde i stedet opdeles i ideelle anparter. Mulighederne for opdeling i ideelle anparter er dog begrænsede, og vi anbefaler derfor, at du kontakter os omkring denne mulighed. Udarbejdes der ikke en ejerforeningsvedtægt gælder ’normalvedtægten’, der er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ejerforeningsvedtægter

En ejerforeningsvedtægt er en aftale mellem lejlighedsejerne, der bl.a. kan fastsætte bestemmelser om foreningens ledelse, regnskabsaflæggelse og revision, anvendelse af ejendommens fællesarealer, udgiftsfordeling og generalforsamling. Ejerforeningsvedtægten tinglyses på samtlige ejerlejligheder, og den enkelte ejer er således forpligtet til at efterleve denne. Vedtægter tinglyses som regel ligeledes pantstiftende, som sikkerhed for betalingen af fællesudgifter. Landinspektørkontoret anbefaler,

Oprettelse og ændring af ejerlejligheder

Som udgangspunkt kan ejendomme, der er opført efter 1. juli 1966, opdeles i ejerlejligheder. Ældre ejendomme kan dog, hvis visse betingelser er opfyldt, ofte ligeledes opdeles i ejerlejligheder. Oprettelsen af en ejerlejlighedsejendom omfatter en fysisk opmåling af de enkelte lejligheders størrelse og placering, udarbejdelse af ejerlejlighedskort for hver enkelt lejlighed samt udarbejdelse af selve anmeldelsesdokumentet.