Skel

Skelforretning

Hvis det ved en skelafsætning er konstateret, at der ikke er overensstemmelse mellem de gamle skelmål og forholdene i marken, og der ikke kan opnås enighed mellem parterne om skellets placering, kan skellet alene fastlægges ved afholdelse af en skelforretning. En skelforretning skal afholdes af en landinspektør som ikke tidligere har været involveret i fastlæggelse

Hævd

Hvis en grundejer i en længere periode har rådet over en del af sin nabos ejendom, kan der være tale om en hævdssituation, dvs. at ejeren, der har rådet, kan begære ejendomsret på det areal, der er rådet over (grænsehævd). Da der i det enkelte tilfælde kan være særlige forhold, der gør sig gældende, er

Fremgangsmåden ved fastlæggelse af skel

Kan du ikke finde dine skelpæle eller er du i tvivl om hvor skellet omkring din ejendom er beliggende i forhold til hegn eller hæk, kan du kontakte os for en uforpligtende samtale om mulighederne. Når du rekvirerer en landinspektør til at fastlægge eller afsætte skellet er den typiske fremgangsmåde, at en af vores landinspektører