Tinglysning

E-rids og GML

Et e-rids er et kortbilag, der med matrikelkortet som grundlag viser den fysiske udstrækning af indholdet i en servitut. Tinglysningsretten stiller oftest krav om, at der skal tinglyses et e-rids sammen med en servitut. Tinglysningsretten fastsætter krav til udformning og indholdet af et rids. GML er et digitalt filformat som anvendes til stedfæstelse. En GML-fil

Servitutgennemgang

På alle ejendomme kan der tinglyses servitutter som stifter rettigheder over ejendommen for anden mand eller regulerer og begrænser forhold på ejendommen. Antallet af tinglyste servitutter og deres indhold varierer meget fra ejendom til ejendom -ligesom alderen på servitutterne kan variere meget. Ofte kan det være svært at tyde, hvad de enkelte servitutter nøjagtigt bestemmer,

Bygningsblade

For at kunne optage et lån i en bygning på lejet grund, skal der oprettes et bygningsblad i tingbogen. Kolonihavehuse er ofte en bygning på lejet grund, dvs. at man ejer selve bygningen og lejer grundarealet af haveforeningen, og dermed får ret til at placeret et hus på grunden. For at oprette et bygningsblad skal

Aflysning af servitutter

Aflysning af en tinglyst servitut kræver godkendelse fra den/de påtaleberettigede. Når der er tale om gamle servitutter er det ofte svært at finde frem til den/de påtaleberettigede, da denne ofte har overdraget sine rettigheder, eller fordi den/de påtaleberettigede er ejer(e) af en ejendom, som senere er udstykket eller handlet op til flere gang. Aflysning af

Servitutter

En aftale indgået mellem to grundejere, skal tinglyses, hvis den skal være gældende overfor 3. part, dvs. senere erhververe af ejendommene.. Aftalen tinglyses som en servitut (også kaldet en deklaration). Servitutter skal normalt altid tinglyses sammen med et kortbilag (e-rids), som har til formål at stedfæste beliggenheden af elementer omtalt i servitutten på ejendommen. Ved