Aflysning af en tinglyst servitut kræver godkendelse fra den/de påtaleberettigede. Når der er tale om gamle servitutter er det ofte svært at finde frem til den/de påtaleberettigede, da denne ofte har overdraget sine rettigheder, eller fordi den/de påtaleberettigede er ejer(e) af en ejendom, som senere er udstykket eller handlet op til flere gang. Aflysning af servitutter er derfor ofte et detektivarbejde, som kræver søgning og gennemgang af historiske kort og sager. Landinspektørkontoret har stor erfaring i aflysning af gamle servitutter og i fremsøgning af påtaleberettigede.