Ved en arealoverførsel overføres et areal fra én samlet fast ejendom til en anden. Før en arealoverførsel kan gennemføres, er der en række krav der skal opfyldes.

Hvis arealet samtidig overdrages (altså skifter ejer) og arealets værdi overstiger 50.000 kr., skal der tinglyses arealoverførselsskøde. Overstiger værdien ikke 50.000 kr. kan ændringen gennemføres ved tinglysning af ejererklæring om værdien. Afhængig af arealets værdi kan der ligeledes være nødvendigt at indhente panthavernes samtykke til ændringen. Arealoverførsel af et areal kræver godkendelse af sagen hos den kommune ejendommen er beliggende i. Landinspektørkontoret står for indhentelse af alle de fornødne godkendelser.

Betegnelsen mageskifte anvendes under tiden om ejendomsændringer, hvor der ”byttes” arealer mellem to ejendomme. Der er reelt tale om arealoverførsler, hvor ét areal føres fra én ejendom til en anden, mens et andet areal føres den modsatte vej.