For at kunne optage et lån i en bygning på lejet grund, skal der oprettes et bygningsblad i tingbogen. Kolonihavehuse er ofte en bygning på lejet grund, dvs. at man ejer selve bygningen og lejer grundarealet af haveforeningen, og dermed får ret til at placeret et hus på grunden.

For at oprette et bygningsblad skal der udarbejdes et e-rids og en GML-fil som stedfæster bygningens placering på grunden. Det skal kunne dokumenteres, at bygningen ikke har samme ejerkreds som grunden. Endvidere stilles der krav om afgivelse af oplysninger om størrelse i grundplan, antal etager, valgte materialer og farver herpå, bygningens anvendelse og eventuelt bygningens ydre udtryk, så bygningen kan identificeres samt eventuel fotodokumentation.