Et e-rids er et kortbilag, der med matrikelkortet som grundlag viser den fysiske udstrækning af indholdet i en servitut. Tinglysningsretten stiller oftest krav om, at der skal tinglyses et e-rids sammen med en servitut. Tinglysningsretten fastsætter krav til udformning og indholdet af et rids.

GML er et digitalt filformat som anvendes til stedfæstelse. En GML-fil indeholder oplysninger om geografiske koordinater og typen af de elementer, som ønskes stedfæstet. I nogle sagstyper stiller tinglysningsretten krav om, at en tinglysning følges af en GML-fil, der stedfæster indholdet.