En ejerforeningsvedtægt er en aftale mellem lejlighedsejerne, der bl.a. kan fastsætte bestemmelser om foreningens ledelse, regnskabsaflæggelse og revision, anvendelse af ejendommens fællesarealer, udgiftsfordeling og generalforsamling.

Ejerforeningsvedtægten tinglyses på samtlige ejerlejligheder, og den enkelte ejer er således forpligtet til at efterleve denne. Vedtægter tinglyses som regel ligeledes pantstiftende, som sikkerhed for betalingen af fællesudgifter.

Landinspektørkontoret anbefaler, at der i forbindelse med en ejerlejlighedsopdeling ligeledes udarbejdes en ejerforeningsvedtægt, der er særligt tilpasset den enkelte ejendom, ligesom det anbefales, at vedtægten gennemgås og eventuelt opdateres, hvis der foretages videreopdeling af de enkelte lejligheder.

Udarbejdes der ikke en ejerforeningsvedtægt gælder ’normalvedtægten’, der er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen.