Kan du ikke finde dine skelpæle eller er du i tvivl om hvor skellet omkring din ejendom er beliggende i forhold til hegn eller hæk, kan du kontakte os for en uforpligtende samtale om mulighederne.

Når du rekvirerer en landinspektør til at fastlægge eller afsætte skellet er den typiske fremgangsmåde, at en af vores landinspektører indhenter gældende måleoplysninger til skellet. På ejendommen, søger vi efter eksisterende skelmarkeringer, indmåler disse og fastlægger, hvor de registrerede skel er. Manglende skelpunkterne afsættes, og i samme omgang konstateres om de fysiske afgrænsninger på ejendommen stemmer overens med det registrerede skel. Hvis det hele stemmer, afsættes manglende skelpunkter med skelrør med officielle skelmærker. Efterfølgende udarbejder og fremsender vi en afsætningsplan, der viser placeringen af de afsatte punkter, ligesom vi udsender en lovpligtig orientering til naboerne om skelafsætningen.

I enkelte tilfælde vil der ikke være overensstemmelse mellem de registrerede mål og de faktiske forhold på ejendommen. I den situation kan skellet ikke afsættes endeligt før parterne har haft mulighed for at udtale sig. Er parterne enige om, at skellets placering er sammenfaldende med de gamle mål, kan skellet afsættes. Er parterne enige om, at skellets placering er forskellig fra de gamle mål, kan sagen som regel løses gennem en ejendomsberigtigelse, hvor skellet kan ændres som følge af hævd.