Som udgangspunkt kan ejendomme, der er opført efter 1. juli 1966, opdeles i ejerlejligheder. Ældre ejendomme kan dog, hvis visse betingelser er opfyldt, ofte ligeledes opdeles i ejerlejligheder.

Oprettelsen af en ejerlejlighedsejendom omfatter en fysisk opmåling af de enkelte lejligheders størrelse og placering, udarbejdelse af ejerlejlighedskort for hver enkelt lejlighed samt udarbejdelse af selve anmeldelsesdokumentet. Opdelingen i ejerlejligheder kan i nogen tilfælde med fordel ske allerede på projektstadiet. Dette giver mulighed for at tinglyse foreløbige skøder på de enkelte lejligheder og belåne dem inden byggeriet er færdigopført.

Landinspektørkontoret kan udover at gennemføre og registrere opdelinger og ændringer på ejerlejligheder også yde rådgivning omkring hvornår i byggeprocessen ejerlejlighedsopdelingen bør gennemføres.