Ved en sammenlægning samles to (eller flere) samlede faste ejendomme til én.

For at en sammenlægning kan gennemføres skal ejendommene have samme ejer, og ejendommene skal enten være ubehæftede eller ens behæftet med pant (alternativt kan der gennemføres panthaveropgør, hvor panthaverne anerkender en ny prioritering af panthæftelserne).

Sammenlægning af to eller flere ejendomme kræver godkendelse af sagen hos den kommune ejendommen er beliggende i. Landinspektørkontoret står for indhentelse af alle de fornødne godkendelser.