På alle ejendomme kan der tinglyses servitutter som stifter rettigheder over ejendommen for anden mand eller regulerer og begrænser forhold på ejendommen.

Antallet af tinglyste servitutter og deres indhold varierer meget fra ejendom til ejendom -ligesom alderen på servitutterne kan variere meget. Ofte kan det være svært at tyde, hvad de enkelte servitutter nøjagtigt bestemmer, og hvilken betydning indholdet har i forbindelse med et konkret projekt på ejendommen.

Der findes to typer af servitutter: tilstands- og rådighedsservitutter. En rådighedsservitut giver andre end ejeren af en ejendom råderet over hele eller dele af ejendommen f.eks. en ret til at færdes over ejendommen. En tilstandsservitut pålægger ejeren at opretholde en bestemt tilstand på ejendommen f.eks. at byggeri eller beplantning skal holdes under en bestemt højde.

Især tilstandsservitutterne kan have stor og afgørende betydning for mulighederne i forbindelse med udnyttelse af en ejendom. Derfor anbefaler vi, at man forud for en igangsætning af et projekt på sin ejendom foretager en gennemgang af de tinglyste servitutter på sin ejendom og deres indhold. Ofte bistår vi med gennemgang af servitutterne og laver en servitutredegørelse/-gennemgang, der beskriver og opsummerer de begrænsninger, som servitutterne lægger på en ejendom.