En aftale indgået mellem to grundejere, skal tinglyses, hvis den skal være gældende overfor 3. part, dvs. senere erhververe af ejendommene.. Aftalen tinglyses som en servitut (også kaldet en deklaration). Servitutter skal normalt altid tinglyses sammen med et kortbilag (e-rids), som har til formål at stedfæste beliggenheden af elementer omtalt i servitutten på ejendommen.

Ved tinglysning af en servitut skal der angives en påtaleberettiget, som er den, der har ret til at gøre indsigelse vedrørende indholdet i servitutten – ofte sammenfaldende med den, som servitutten stifter en ret til fordel for.