Når en samlet fast ejendom udstykkes, dannes der en eller flere nye ejendomme, der efterfølgende kan sælges og bebygges som selvstændige ejendomme.

En udstykning kan også ske fra flere samlede faste ejendomme til én ny samlet fast ejendom. Udstykning af en ny ejendom kræver godkendelse af sagen hos den kommune ejendommen er beliggende i. Landinspektørkontoret står for indhentelse af alle de fornødne godkendelser.

Begrebet udstykning blev tidligere brugt som en samlebetegnelse for alle former for matrikulære ændringer – eksempelvis i ældre lokalplaner, selvom det reelt er en særlig ejendomsændring.