Skip to main content

Få hjælp til digital tinglysning

FORKLARET

Hos Landinspektørkontoret kan vi være behjælpelige i forbindelse med digital tinglysning. Vi løser opgaver for både private boligejere, virksomhedsdrivende og myndigheder i blandt andet København-området, Helsingør, Gilleleje og hele det øvrige Nordsjælland.

Bliv klogere på digital tinglysning i praksis

Nedenfor kan du finde en gennemgang af de begreber, du kan støde på i forbindelse med digital tinglysning.

E-rids og GML

Et e-rids er et kortbilag, der med matrikelkortet som grundlag viser den fysiske udtrækning af indholdet i en servitut. Tinglysningsretten stiller oftest krav om, at der skal tinglyses et e-rids sammen med en servitut. Tinglysningsretten fastsætter krav til udformning og indholdet af et rids.

GML er et digitalt filformat, som anvendes til stedfæstelse. En GML-fil indeholder oplysninger om geografiske koordinater og typen af de elementer, som ønskes stedfæstet. I nogle sagstyper stiller tinglysningsretten krav om, at en tinglysning følges af en GML-fil, der stedfæster indholdet.

Servitutter

En servitut er et dokument, der tinglyses på én eller flere ejendomme og som ejeren af den servitutbelagte ejendom herefter er forpligtet til at overholde. En aftale indgået mellem to grundejere skal tinglyses, hvis den skal være gældende over for 3. part, det vil sige senere erhververe af ejendommene. Aftalen tinglyses som en servitut (også kaldet en deklaration).

Servitutter skal normalt altid tinglyses sammen med et kortbilag (e-rids), som har til formål at stedfæste beliggenheden af elementer omtalt i servitutten på ejendommen. Ved tinglysning af en servitut skal der angives en påtaleberettiget, som er den, der har ret til at gøre indsigelse vedrørende indholdet i servitutten – også sammenfaldende med den, som servitutten stifter en ret til fordel for.

Aflysning af servitutter

Aflysning af en tinglyst servitut kræver godkendelse fra den/de påtaleberettigede. Når der er tale om gamle servitutter, er det ofte svært at finde frem til den/de påtaleberettigede, da denne ofte har overdraget sine rettigheder, eller fordi den/de påtaleberettigede er ejer(e) af en ejendom, som senere er udstykket eller handlet op til flere gange.

Aflysning af servitutter er ofte et detektivarbejde, som kræver søgning og gennemgang af historiske kort og sager. Hos Landinspektørkontoret har vi stor erfaring i aflysning af gamle servitutter og i fremsøgning af påtaleberettigede.

Bygningsblade

For at kunne optage et lån i en bygning på fremmed grund skal der oprettes et bygningsblad i tingbogen. Kolonihavehuse er ofte en bygning på lejet grund, hvilket betyder, at man ejer selve bygningen og lejer grundarealet af haveforeningen, og dermed får man ret til at placere et hus på grunden.

For at oprette et bygningsblad skal der udarbejdes et e-rids og en GML-fil, som stedfæster bygningens placering på grunden. Det skal kunne dokumenteres, at bygningen ikke har samme ejerkreds som grunden. Endvidere stilles der krav om afgivelse af oplysninger om:

  • Størrelse i grundplan
  • Antal etager
  • Valgte materialer og farver herpå
  • Bygningens anvendelse
  • Eventuelt bygningens ydre udtryk så bygningen kan identificeres
  • Eventuel fotodokumentation.

Digital tinglysning – hvordan?

Digital tinglysning foregår på www.tinglysning.dk, hvor der underskrives via NemID.

Kontakt os og få professionel hjælp og rådgivning

Vi kan være behjælpelige i forbindelse med den digitale tinglysning. Vi kan kontaktes på telefon 49 22 09 86, ­e-mail­ hels@landinspektorkontoret.dk eller via kontaktformularen her på siden.

Kontakt os her

Udfyld formularen herunder, og send os en besked med dit spørgsmål. Ønsker du rådgivning eller hjælp til en konkret opgave, så kontakt os gerne per telefon i stedet: